TCF Capital je investiční společnost
a správce rodinného majetku

Naším hlavním cílem je uchovávat a dlouhodobě rozvíjet a zhodnocovat investiční portfolio, stejně jako svěřený rodinný majetek.

Bussiness man shaking hands and closing the deal.

O nás

TCF Capital je investiční firma a správce rodinného majetku, kterou založil podnikatel Tomáš Čupr. Naším klíčovým aktivem je Rohlik Group s hodnotou převyšující miliardu dolarů. V rámci naší investiční strategie vyhledáváme další projekty, ve kterých můžeme aplikovat Tomášův cit pro trh, inovace a disruptivní přístupy. Dlouhodobým cílem TCF Capital je uchovávat, rozvíjet a zhodnocovat nejen investiční portfolio, ale i svěřený rodinný majetek.

Při hledání investičních příležitostí se zaměřujeme primárně na tuzemský a regionální trh v oblastech jako jsou e-commerce, nové technologie, FMCG a real estate.

„Úspěšné podnikání pro mne není měřeno pouze finančním ziskem, ale především pocitem, že naše služba zlepšuje zákazníkům život. Věřím, že jedno bez druhého dlouhodobě nemůže fungovat. Proto je pro mě zásadní správně identifikovat a dodat skvělou zákaznickou propozici.  Za klíčovou část leadershipu tak považuji nastavení cesty, jak propozici dodat a dlouhodobě zlepšovat. Toho se snažím dosáhnout prostřednictvím nových technologií, skvělého týmu, který odmítá status quo, nebojí se riskovat a rychle se učí z chyb, a také pomocí správného nastavení hodnot práce, např. schopnosti rychle se rozhodovat a posouvat sebe, tým a projekt dopředu.

Stejný přístup mám i v roli investora. Zaměřuji se na podporu technologicky pokročilých projektů, ve kterých vidím zajímavou službu pro zákazníky a za kterými stojí tým správně nastavených lidí. Zároveň si vybírám takové projekty, u kterých cítím, že mohu pomoci i jinak než jen finančně. Proto se primárně zaměřuji na segmenty jako je e-commerce, technologie či oblast FMCG. Chci podporovat talenty, kteří mají vysoké ambice, zdravé sebevědomí a jsou připraveni vzdorovat i nepříznivým okolnostem. Rád využiji své zkušenosti a znalosti, abych pomohl více firmám, nejen z regionu střední Evropy, postupně dobývat globální trhy. Přál bych si, aby za mnou zůstalo ještě více takových projektů, jakým je dnes Rohlik.“

Tomáš Čupr

Podporujeme

Logo of Učitel Naživo Logo of Šatník. Logo of Dobrý Anděl.

Investiční portfolio

Skladba portfolia TCF Capital vychází z business filozofie a zaměření Tomáše Čupra. Naším klíčovým aktivem je Rohlik Group: přední evropský hráč v oblasti online prodeje potravin a zároveň první český „jednorožec“ – společnost s hodnotou převyšující jednu miliardu dolarů. Skupina, v jejímž čele Tomáš stojí, v současnosti působí na pěti evropských trzích a dále se dynamicky rozvíjí.

TCF Capital dále investuje do obdobných společností v oblasti e-commerce, FMCG a technologických startupů. Zastoupení v portfoliu má i oblasti real estate, která zároveň kompenzuje celkový rizikový profil investic do silně disruptivních hráčů. Kromě Rohlik Group drží TCF Capital pozici ve společnostech jako jsou Keboola, FlexDog nebo Impact Hub.

Celková hodnota spravovaných aktiv k začátku roku 2023 převyšuje 720 milionů euro.

Tým

Picture of Tomáš Čupr.
Tomáš Čupr
Founder

Tomáš je zakladatelem a duší celého projektu. Ve své kariéře dokázal svými projekty opakovaně proměnit trh i zákaznické návyky nejen v České republice. Stál u zrodu slevového portálu Slevomat. Na rozvoji trhu s dovážkou jídla se podílel už v jeho začátcích s projektem Dáme jídlo. Myšlenku dále rozvinul v projektu Rohlik, online supermarketu s dopravou až ke dveřím. Za své úspěchy byl Tomáš v roce 2021 oceněn titulem EY podnikatel roku.

Picture of Pavel Čmelík.
Pavel Čmelík
Head of Family Office

Pavel má na starost celkové řízení skupiny, tvorbu investiční strategie a financování portfolia. Nastavuje klíčové cíle a zodpovídá za jejich naplnění. Součástí jeho práce je také identifikace vhodných investičních příležitostí a jejich následná realizace. V minulosti pracoval v mezinárodních společnostech působících v odvětvích investičního bankovnictví, strategického poradenství a FMCG. Více než deset let budoval a řídil vlastní byznys v oblasti maloobchodu. 

Picture of Irena Doležalová Sokolíková.
Irena Doleželová Sokolíková
Chief Legal Counsel

Irena je zodpovědná za veškeré vnitroskupinové právní záležitosti, za právní podporu řízení portfoliových společností skupiny a poradenství při nových akvizicích. Transakční zkušenosti nasbírala zejména v prostředí mezinárodní právnické firmy a v přední české investiční skupině. V roce 2019 spojila své nadšení s Rohlikem, kde vybudovala a vedla právní oddělení, podílela se na restrukturalizaci skupiny Rohlik Group, na několika úspěšných investičních kolech fundraisingu a expanzi skupiny Rohlik do zahraničí. 

Picture of Adam Novák.
Adam Novák
Investment Manager

Adam je u nás zodpovědný za správu a výkonnost investičního portfolia a vyhledávání nových příležitostí. V minulosti působil v oblasti strategického poradenství, kde podporoval mezinárodní společnosti zejména při nastavování nových obchodních a provozních modelů a jejich realizaci včetně M&A.

Picture of Kateřina Noskyová.
Kateřina Noskyová
Project manager
Picture of Jana Konderlová.
Jana Konderlová 
Family office manager

Kariéra

Chtěli byste pracovat u nás a nevidíte aktuálně otevřenou vhodnou pozici? Zašlete nám svůj životopis na e-mail office@tcfcap.com a my se Vám ozveme.

Kontakt

TCF-Cap Services s.r.o.
Světova 523/1, Libeň, 180 00, Praha 8
IČO: 090 00 909

Děkujeme! Vaše zpráva byla odeslána!
Oops! Při odesílání formuláře se něco pokazilo.